Vedtekter

Vedtekter for Øyangen vel

Dato 6. juni 2015

 

 • 1 – FORENINGENS VIRKEOMRÅDE

Øyangen vels virkeområde omfatter Øyangen og områdene rundt.

 

 • 2 – FORENINGENS FORMÅL
 1. Øyangen vel skal ivareta medlemmenes interesser ved å arbeide for et godt naboskap i foreningens virkeområde, ivareta miljøet, søke å hindre og forebygge forurensning og hærverk.
 2. Foreningen skal samarbeide med andre interesseområder, lag og foreninger innen Øyangen vels virkeområde til beste for foreningens medlemmer.

 

 • 3 – MEDLEMSKAP

Alle som har interesser innenfor foreningens virkeområde, som hytteeiere, båteiere, grunneiere eller innehavere av båtfeste og permanente leiere av hytte, kan bli medlem av foreningen.

 

 • 4 – FORENINGENS UTØVENDE ORGANER

Foreningens organer er:

 1. Årsmøtet
 2. Styret

 

 1. Årsmøtet
 2. Årsmøte avholdes i juni, innkallingen sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Dato for årsmøtet bestemmes av styret.
 3. Dersom minst 25 % av medlemmene krever det, eller styret anser det nødvendig, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.
 4. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende innen fire uker før årsmøtet.
 5. Alle saker avgjøres med simpelt flertall. Vedtektsendringer ved 2/3 flertall.
 6. Årsmøtet behandler følgende saker:
 7. Åpning herunder godkjenning av innkalling og saksliste.
 8. Konstituering, herunder valg av møteleder, møtereferent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 9. Foreningens årsberetning
 10. Regnskap med revisjonsmerknader
 11. Innkomne saker
 12. Kontingent
 13. Budsjett
 14. Valg

Valg avgjøres med simpelt flertall.

Årsmøtet velger:

 • Styre
 • 1 revisor
 • 3 medlemmer til valgkomitéen

 

Leder og nestleder velges særskilt.

Dersom årsmøte krever det, eller at det er flere kandidater til vervene som leder og nestleder, skal valg av leder og nestleder skje skriftlig. Får ingen over halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de som har fått flest stemmer. l tilfelle stemmelikhet, mellom de to i omvalget, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Medlemmer til styret velges normalt for 2 år av gangen. Revisor og valgkomité velges hvert år.

 

 1. Styret
 2. Styret skal bestå av seks personer og ha følgende funksjoner: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv
 3. Styret leder foreningens arbeid mellom årsmøtene.
 4. Fra styremøtene føres protokoll.

 

 • 5 VEDTEKTSENDRING

Disse vedtektene kan endres på årsmøtet med 2/3 flertall. Vedtektsendringer skal fremmes som forslag og sendes styret innen fristen som er fire uker før årsmøtet. Vedtektsendring skal inngå som egen sak på dagsorden på årsmøtet.

 

 • 6 OPPLØSNING

Foreningen kan vedtas oppløst etter behandling på 2 etterfølgende årsmøter med 2/3 flertall. De midler som måtte være tilstede gis til organisasjon(er) som arbeider for samme formål i foreningens virkeområde.

 

 • 7 VEDTEKTENES IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene ble vedtatt på konstituerende årsmøte 10 juli 1969, med endringer på årsmøtet 10. juni 1995, årsmøtet 14. juni 2008, årsmøtet 8. juni 2013 og årsmøtet 6. juni 2015

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s