Ringkollbommen

Fra 2.1.2022 skjer betaling i bommen via youpark.no.

Priser på abonnement og enkeltpasseringer er fra 2.1.2022 som følger:

Enkeltpassering – Alle kjøretøy: kr 45,-
Enkeltpassering – MC,ATV og traktor: kr 0,-

Årsabonnement: Kr 900,- gjelder 2 kjøretøy.

Følgende er opplyst fra Ringkollveien (sammenslutning av grunneiere) som har ansvar for veien:

Fra og med 02.01.2022 går vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten bruk av fysisk bom. Ønsker du å fortsette å benytte veien med årsabonnement anbefaler vi å kjøpe et abonnement via leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av oppstart. Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Ringkollveien» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner når du har valgt type abonnement og utfører kjøpet. Med den nye løsningen administrerer man enkelt selv bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 7.dag. Abonnementene gjelder for inntil 2 kjøretøy, men hvis det er aktuelt med flere kjøretøy må kjøpsprosessen gjentas tilsvarende antall kjøretøy abonnementet dekker. Vi kommer til å legge ut abonnementene for salg en stund i forveien, men de som kjøper i forkant vil fortsatt gjelde fra 02.01.2022. Kjøp etter oppstartsdato vil medføre at abonnementet løper fra kjøpsdato til 31.12.22.

Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48t etter passering ved å søke opp aktuelt kjøretøy på www.youpark.no, eller registrere en bruker og legge inn Betalingskort som betalingsmetode. Velger man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien. Satsene er lik for alle kjøretøy med unntak av MC, ATV og traktor, som er kr 0,-

Passerer man på veien uten å foreta seg noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, om man ikke gjør opp innen 48t. regelen. Bileier som er over 74 år, slipper fakturagebyr på første faktura. For de som kjøper abonnement er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy er lagt til «kjøretøyregisteret» før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et abonnement i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.

Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på www.youpark.no

Legger også med link til video hvor vi viser hvordan dere oppretter bruker og abonnementet (kan være lurt å prøve flere nettlesere om det ikke fungerer).

https://youtu.be/VnVwTyZJ5Qw
https://www.youtube.com/watch?v=vBCKiISAbIc